Bedrijfsfilosofie" />

Het Oxidatie bedrijf

Geavanceerde Oxidatie

geïntegreerde UV-Desinfectie

Fotochemische synthese

Bedrijfsfilosofie

 

De harmonische wereldwijd geldende beginselen die wij hanteren, zijn essentieel om gelijke tred te kunnen houden met de uitdagingen in de toekomst en om met succes aan de toenemende veeleisendheid van onze klanten te kunnen voldoen.

 

Onze bedrijfsprincipes zijn als volgt geformuleerd, en bekend bij al onze medewerkers.

  • Veiligheid en gezondheid is prioritair.
  • Wereldwijde topprestaties in UV- procestechniek en recycling technologie
  • Leiders in technologie- en innovatie 
  • Tevreden klanten als eerste prioriteit
  • Kwaliteit in iedere transactie
  • Meesterlijke productie
  • persoonlijke engagement in de opgave
  • Milieubewust handelen
  • Rekening houden met de persoonlijkheid van anderen
  • Werken met hart en ziel.

 

Veiligheid bij Enviolet

 

Zorgen voor maximale veiligheid is een van de fundamentele verplichtingen van Enviolet. Dit principe is stevig geworteld in de hoofden van de medewerkers. Iedereen draagt ​​in haar domein bij door toegewijd, bevoegd en verantwoordelijk gedrag om de veiligheid  voortdurend te verbeteren.
 
Deze verantwoordelijkheid ligt vooral in handen van de werknemers, waarbij veiligheid tot één van hun belangrijkste taken behoren; projectontwikkelingingenieurs, technici en veiligheidsverantwoordelijke. Belangrijke taak voor alle veiligheidsprofessionals is preventie. Dus zorgen dat ze op voorhand de maximale veiligheid binnen het fabrieksterrein en in de onmiddellijke omgeving verzekeren.


Als er alsnog een ongeluk gebeurt , ondanks onze veiligheidsmaatregelen , dan is Enviolet  goed voorbereid om met een dergelijke gebeurtenis om te gaan. Als gevolg van regelmatige training en oefenen van ons personeel, weten ze precies hoe te handelen in geval van een ongeluk in onze werkplaats/kantoren en bij onze klanten. In het geval van een zwaar ongeval , hebben we een rampenbestrijdingsplan die de samenwerking tussen alle betrokken instanties zal vergemakkelijken en ervoor zal zorgen dat de beste aanpak is genomen om onze klanten, medewerkers , buren en het milieu te beschermen.