Verwijderen van kleurstoffen" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Verwijderen van kleurstoffen bij het adoniseren

Het kleuren van aluminium is een standaardproces en komt bij bijna alle Eloxal-bedrijven voor (Eloxal= elektrisch geoxideerd aluminium). De focus van de toepassing legt zich meer en meer toe op het gebruik van bont gekleurde afwerking, vooral in de gevelbouw. Naar milieu toe zijn deze kleurstoffen problematisch, omdat er steeds stabielere en chemieresistentere structuren en formuleringen ontwikkeld worden.

Hier speelt de Enviolet UV-Oxidation krachtig op in, door in korte behandelingstijden en met geringe energie inbreng, de kleurhoudende structuren te verstoren en zo de kleurstoffen uit het spoel- en afvalwater te verwijderen. Bij haast alle toepassingen, kan door optimalisering van de UV-oxidatie een waterhergebruik kringloop tot stand gebracht worden, die de economisch en ecologische haalbaarheid van het kleurproces duidelijk verhogen.

 

Recycleren van kleurstofhoudend afvalwater met Geavanceerde Oxidatie AOP

Behandelen van "Crack test"-water met AOP

Geavanceerde oxidatie (AOP) voor de behandeling van spoelwater

“Crack test” (Scheurtest) afvalwater bevat naast testolie, krachtige kleurstoffen, die in kleine hoeveelheden aangetoond kunnen worden. Door Geavanceerde oxidatie breekt de emulsie van het "Cracktest"afvalwater en worden de  kleurstoffen geoxideerd. Door de sinds kort voorgeschreven aanwending van biologisch afbreekbare testolies is hier een aangepaste behandeling van het afvalwater noodzakelijk. De tot nog toe ingezette actief kool- en membraanfilters falen zeer snel in hun taak, door de sterke biologische aangroei in de filters. Onze Enviolet® AOP-behandeling, daarentegen verwijderd niet alleen de kleur maar verlaagd ook de CZV (COD), zodat er een weinig problematisch afvalwater zonder koolwaterstoffen ontstaat. Een UV-AOP proces in het bijzonder is zeer geschikt om kleurstoffen efficiënt te verwijderen.

 

AOP-Behandeling van water afkomstig van een ververij

In vele toepassingen moet kleurstof verwijderd worden; wij doen dit met goed gevolg in vele toepassingen met een Geavanceerd UV Oxidatie Proces (AOP) in combinatie met verschillende processen, zoals bezinking, absorptie, filtratie, waarbij onze UV-technologie, UV-AOP, de hoofdrol speelt in het afvalwaterbehandelingsproces.

Ook bij het bleken van chemische producten (harsen, moederloog) zijn UV-oxidatie en andere UV-AOP zeer veelvuldige toepassingen, vb. verbeteren van de kleurnummers.