Beschermingswet" />

Octrooirecht

Enviolet GmbH heeft contractueel recht op alle patenten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten van de a.c.k. aqua-concept GmbH en mag die gebruiken voor zijn producten en projecten. Enviolet mag die licentierechten ook gebruiken bij de aankoop van hun producten en projecten door de klanten.

De patenten zijn voor toepassingen, componenten of processen.

Zo is bevoorbeeld de toepassing "drijvende UV-desinfectie installatie" een met een patent beschermde toepassing.

Als componenten zijn bvb. onze reactoren om sterk UV absorberende media te behandelen beschermd.

Verschillende processen (zoals bvb. cyanide ontgifting) zijn ook gepatenteerd. Verschillende aanvragen voor procesbescherming zijn nog lopend.

Daar wij onze processen en installaties permanent verder ontwikkelen worden er ook regelmatig nieuwe patentaanvragen  ingediend.