UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Voorbehandeling van afvalwater door middel van "advanced oxidation" processen.

UV-oxidatie is een efficiënte geavanceerd oxidatie proces in afvalwater voorbehandeling.

Een voorbehandeling is zinvol, wanneer een bestaande behandelingsinstallatie, door verandering in het voorgeschakelde productieproces, niet meer in staat is zijn vereiste taak te vervullen. Dat kan bv. door verandering in productie, inzetten van nieuwe chemicaliën of strengere grenswaarden van het afvalwater tot stand komen en dan kan het zinvol zijn om een geavanceerd oxidatie proces te integreren die de structuren van een voorhanden zijnde afvalwaterinstallatie positief beïnvloed.

We kunnen door een voorbehandeling met Foto-oxidatie of UV-oxidatie volgende problemen elimineren:

- Vb. complexe verbindingen (organische als EDTA, of Cyanide, ...)

- verhoogde organische vrachten in afvalwater(COD/CZV reductie, Tensiden, chemisch en farmaceutische actieve stoffen reductie (API), Toxiciteit.

- falende bio-toegankelijkheid  (persistente stoffen, Toxiciteit, ...)

Door een voorbehandelingsstap met een oxidatiestap (UV-Oxidatie, Foto-Oxidatie, Foto-Fenton) kan de oude behandelingsinstallatie na het uitschakelen van het nieuwe probleem, weer probleemloos functioneren. Dit is zeker een elegante en kostengunstige oplossing.


Wij bieden in ons applicatie laboratorium een geïndividualiseerde haalbaarheidsstudie aan. 

Afvalwater voorbehandeling in een continue geavanceerd oxidatieproces

Is het voorbehandelingproces kinetisch langzamer, zijn de te behandelen volumes groot, of hebben we te doen met zeer hoge concentraties aan schadelijke stoffen, dan heeft een continue AOP-behandeling een aantal voordelen: Het geavanceerde oxidatieproces verloopt zeer regelmatig in verschillende aangepaste opeenvolgende AOP-processtappen (cascades). Iedere AOP-cascade is aan zijn taak aangepast. Verandering in het "advanced oxidation" procesverloop zijn daardoor niet zo snel mogelijk als bij een AOP-batch proces, aan de andere kant werkt een zo goed ingeregeld AOP-systeem zeer stabiel en met een hoog niveau van reinigingsprestaties en efficiëntie zonder veel toezicht.

Afvalwater voorbehandeling in een geavanceerd oxidatie batch proces.

Is het AOP voorbehandelingsproces zeer snel, of zijn de te behandelen volumes klein, dan is het aanbevolen om de geavanceerde oxidatie in batch te gebruiken. De batchbehandeling heeft als voordeel dat de grenswaarden van de schadelijke stoffen in iedere charge afzonderlijk resultaatgericht gecontroleerd kan worden. Er kan rekening gehouden worden met de individuele schommelingen van de schadelijke stoffen concentraties en de samenstelling van het afvalwater om de behandeling aan te passen.