COD reductie" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

COD verwijdering door middel van UV-Oxidatie in afvalwaterbehandeling

De geavanceerde UV-oxidatie bouwt ook de meest recalcitrante COD af

Wij realiseren uw UV-installatie om CZV(COD)/TOC te reduceren en tegelijkertijd de biologische toegankelijkheid van het afvalwater te verbeteren. Daarvoor gebruiken wij UV-Oxidatie in combinatie met geschikte oxidatiemiddelen. De oxidatiechemicaliën worden door bestraling van UV-licht, onder welbepaalde condities naar radicalen omgezet. 

Bij gebruik van waterstofperoxide als oxidant, leidt dit tot een homolytische splitsing in 2 OH-radicalen:

 H2O2 -UV-> 2 OH*

                   

De OH-radicalen gaan op hun beurt als zeer reactieve tussenproducten snel met de CZV (COD) reageren en zorgen ervoor dat deze wordt gereduceerd. Mineralen, zoals water, sulfaten, etc. zijn de finaal overblijvende producten. (verdere informatie over Chemische processen)


Kenmerken van de UV-Lampen en vooral UV-reactoren moeten op het water afgestemd zijn; vooral moet de reactie in een zeer dunne laag (diffusie grenslaag), zo doorgevoerd worden, dat de COD (CZV)  reductie en TOC reductie plaatsvind. Is de COD/CZV reductie niet efficiënt zal de reactie snel afremmen in niet afgestemde installaties, waarbij het risico ontstaat van radicaal polymerisatie.

De Enviolet - UV-Reactoren hebben  kenmerken om een hoog rendement te bereiken ook in sterk UV absorberende en donkere vloeistoffen. Vele afvalwaters zien in het begin van de UV-oxidatie eruit als koffie of latte machiato en worden helder gedurende de geavanceerde oxidatie.

De foto-oxidatiereactie gaat door tot de doelspecificaties behaalt zijn en het naar de eventuele volgende processtap kan worden afgevoerd om het uiteindelijke behandelingsdoel te bereiken en het geavanceerde oxidatieproces (AOP) te vervolledigen.          

  

COD reductie in batch proces

Reductie van persistente COD in hoge concentraties

Als de COD/CZV van geconcentreerd afvalwater moet worden verminderd of specifiek moet worden gewijzigd, raden we het hiervoor geoptimaliseerde batch-UV-systeem aan. Deze toepassing wordt vaak aangetroffen in sterk vervuilde deelstromen bij maakbedrijven in de chemische, farmaceutische, oppervlaktetechniek, elektronica, luchtvaart en textielindustrie. Vaak zijn de ingrediënten niet alleen sterk geconcentreerd, maar ook giftig of niet biologisch afbreekbaar. Dit zijn dan de optimale toepassingen voor langdurige UV-oxidatie.

 

UV-Installatie voor afbreken van COD/CZV voor grote debieten

De continue behandeling van grotere afvalwaterhoeveelheden per tijdseenheid moet voldoen aan verschillende eisen. Naast een hoge rendement en betrouwbaar AOP proces, zijn lage behandelingskosten en een optimale ruimte-tijd opbrengst, doorslaggevende criteria.