Drukoxidatie

Oxidatie onder druk

Oxidatie van afvalwater onder Druk

Geavanceerde oxidatie van afvalwater onder verhoogde druk

Bij geavanceerde oxidatie processen speelt ook de oxidatie van afvalstoffen onder druk een rol. Enviolet levert ook twee AOP-toepassingen voor de oxidatie bij verhoogde druk en temperatuur. Deze oxidatie systemen hebben in vergelijking met AOP voor afvalwaterbehandeling op normale druk aanzienlijk hogere investeringskosten, als gevolg van de nodige veiligheidsfuncties die moeten ingebouwd worden. Afvanwaterbehandeling bij verhoogde druk hebben over het algemeen geringere operationele kosten. Over het algemeen is het aanschaffen van HP-AOP (WetOX) lonend van het moment dat de volumestroom > 0,5 m³/h en we een COD gehalte hebben van minstens 100g/L en wanneer er ca. 90% COD reductie gevraagd wordt.

Enviolet bied voor enkele afvalwaterbehandelingen een hybride-AOP aan met UV-oxidatie bij een matig verhoogde druk. Deze geavanceerde oxidatie reduceert de aanschafkosten aanzienlijk en biedt daarnaast ook een goede OPEX.

Behandeling van "Spent Caustic"

Voor de behandeling van "Spent Caustic" hebben we een nieuw UV-proces (foto-oxidatie) ontwikkeld waarbij UV toegepast wordt bij verhoogde druk en verhoogde temperatuur. Een van deze hybride-AOP-UV-installaties behandelt sinds 2018 in Ierland ca. 15-20m³/dag Spent-Caustic-afvalwater met een zeer goede behandelingsefficiëntie met geringe bedrijfskosten. De kostenbalans was hier zo positief dat we voor kleinere Spent-Caustic projecten alleen nog deze techniek aanbevelen.

Behandling van "spent caustic" afvalwater

"Spent Caustic" afvalwater ontstaat vooral bij de behandeling van oliën in de Petrochemie,waarbij de zure bestanddelen (zwavelbestanddelen) uit olie kraakgassen, gewassen worden met 5% natronloog. De behandeling van dit afvalwater is zeer duur omdat de vuilvrachten zeer hoog zijn en omdat ze  zeer snel grote schade zouden aanrichten als ze onbehandeld in waterlopen geloosd zouden worden. Enviolet is erin geslaagd om een nieuw gecombineerd proces  te ontwikkelen, waarbij bij de behandeling van "spent caustic" geringe investeringskosten en proceskosten verenigd zijn:


Een combinatie van druk en UV-oxidatie, de eerste plants met een capaciteit reeds tussen de 3 en 8 m³/h, geven zeer goede prestaties met een optimaal kostenplaatje voor de gebruiker. De installatie wordt door het proces zwaar belast, maar levert op langere termijn een aanzienlijke kosten voordeel. In de komende 2 jaar zullen er nog een aantal van deze "spent caustic" behandelingen worden opgestart, waarbij we stap voor stap die markt willen veroveren, ook voor grotere capaciteiten.