CE-certificering

Wanneer het gevraagd wordt leveren wij CE-conforme installaties.

 

Een CE-conform Project loopt als volgt:

  1. Voorbereiding van de planningsdocumenten en indiening ter goedkeuring door de klant
  2. Interne gevarenanalyse, indien gewenst in aanwezigheid van de klant
  3. De constructie van de installatie voldoet aan de toepasselijke geharmoniseerde normen
  4. Plant documentatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde norm.