UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Enviolet® Processturing ideaal afgestemd voor oxidatie

Succesvolle procescontrole begint lang voor de levering.

Het begint met een eerste analyse van de probleemstelling in ons lab. Hier worden de noodwendige proces stappen samengesteld en de doelparameters van het proces uitgewerkt, aan de hand van onze jarenlange AOP ervaring (geavanceerde oxidatieprocessen) en ons O&O (R&D) werk.

Om onze totale ervaring in een succesvol project om te zetten hebben wij een eigen sturing ontwikkeld, die ideaal op de behoefte van een Oxidatie met wisselende parameters is afgestemd. Dat stopt niet met de ontwikkeling en implementatie van de RECO, maar wordt verder uitgebreid met een  functionele processturing.


Als hardware hebben we gekozen voor een groot “Touch sreen” en een industriële PC, die we tot een compacte eenheid hebben samengebouwd. Het gaat over een ingebouwde PC met “runtime” systeem: het meest stabiele systeem. De bediening gebeurd via simpele aanraking van het scherm. De analoge en digitale in- en out-modules zijn via een industrie BUS aan het scherm aangesloten. De producent van die hardware is wereldwijd gekend en heeft ook overal vertegenwoordigers.


Ons sturingsconcept heeft volgende karakteristieken:

  • Het procesverloop wordt visueel op het scherm afgebeeld
  • De software uitgangen worden getest
  • Modemverbinding voor controle op afstand
  • Taalkeuze
  • Master - Slave – verbinding van de RECO
  • Communicatie met de hoofd PLC en remote controle systeem
  • “soft-keys” voor het kalibreren van functionele elementen (pH-Sensoren, niveaumetingen, doseerpompen, ...)
  • Signaalbeheer d.m.v visuele voorstelling van de BUS-module (in- en uitgang, analoog en digitaal) en de mogelijkheid om in te grijpen in de signalen en ze te inverteren.


De sturing is zo geprogrammeerd, dat de procesveranderingen, door de klant zelf, doorgevoerd kunnen worden. Verder kan die sturing ook middels een ethernetverbinding met een vast IP-adres aan de server van de klant aangesloten worden. Daarmee kan de UV-installatie vanop iedere computer, die aan het bedrijfsnetwerk is aangesloten bediend worden, als de bediener in bezit is van het paswoord.