Juridische kennisgeving

Enviolet GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of waarborg voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt. We merken ook op dat informatie op deze site technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten. We behouden ons ook het recht voor om de informatie op elk gewenst moment of zonder kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Dit geldt ook voor verbeteringen en / of wijzigingen aan de producten en programma's die op deze site worden beschreven.
Verplichtingen van Enviolet GmbH met betrekking tot haar producten en diensten zijn beperkt tot de contractueel overeengekomen reikwijdte.
Als u via deze website een product of dienst verkrijgt zonder apart contract, dan zult u het product of de dienst verkrijgen alsof u een dergelijk contract met a.c.k had ondertekend. aqua concept GmbH. In dit opzicht zijn de algemene voorwaarden en algemene voorwaarden van Enviolet GmbH van toepassing.
We vragen u ons geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie te sturen via deze site. Houd er rekening mee dat we geen informatie of materiaal kunnen verwerken dat ons op deze niet-vertrouwelijke manier bereikt
We vragen u ons geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie te sturen via deze site. Houd er rekening mee dat we informatie of materiaal dat ons op deze manier bereikt, niet als niet-vertrouwelijk kunnen verwerken.
Enviolet GmbH geeft geen verklaringen of garanties voor andere websites waartoe u via onze website toegang hebt.
Als u een andere website bezoekt, is het een onafhankelijke website en hebben wij geen controle over de inhoud. Dit geldt ook als deze site uiteindelijk werd bereikt via een directe link of iets dergelijks van onze website.
Wij zijn van mening dat het uw taak is om ervoor te zorgen dat de applicaties die u gebruikt vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Enviolet GmbH aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een gekoppelde website. Ook uitgesloten zijn enige aansprakelijkheid voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens in hun informatiesystemen. Dit geldt ook als wij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Enviolet GmbH
Schenkenburgstr. 18
DE-76135 Karlsruhe
Germany
 
Telefoon +49.721.59721-0
Telefax +49.721.59721-21

eMail: info@enviolet.com
Internet: www.enviolet.com