UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

UV-Oxidatie procédé

 

Wij combineren een volledig nieuw ontwikkelde UV-Technologie met aanvullende chemische en physische behandelingsstappen tot een innovatieve eenheid. Daardoor maken we UV-Technologie toegankelijk in nieuwe toepassingsgebieden, die tot nog toe oneconomisch geacht werden. Een systeem overkoepelend concept van samengekoppelde processtappen tot één proces is "Avanced oxidation" technologie “Advanced Oxidation Technology” (AOT) van Enviolet.


 
Voortdurend werken wij nieuwe recepten en processen uit van UV-Oxidatie en AOP (Advanced Oxidation Process) om meer toepassingen economisch haalbaar te maken.

 

Oxidatieprocessen voor grote debieten