Laboratoriumondersteuning

De klant, die niet over eigen analyse mogelijkheden beschikt, kan in bijzondere gevallen op ons beroep doen , tegen attractieve prijzen.

Als standaardanalyses voor enkelvoudige of gezamenlijke parameters, beschikken we over volgende mogelijkheden:

  • TOC (Totaal Organisch Koolstof)
  • CZV- COD (Chemisch zuurstof verbruik)
  • BZV -BOD (Biologisch zuurstof verbruik)
  • Kiemgetal, cultiveren, microbiologische microscopie
  • Verschillende enkelvoudige stoffen, metalen, P-Verbindingen, N-Verbindingen, organische enkelvoudige stoffen (bvb. Fenol, EDTA, Dioxaan, ...)

Per apart geval kunt u zich met ons in verbinding stellen via: info(at)enviolet(dot)com of DD(at)enviolet(dot)com voor Nederlandstalige begeleiding.