Het Oxidatie bedrijf

Geavanceerde Oxidatie
geïntegreerde UV-Desinfectie
Fotochemische synthese

Ondernemen

Wij vervaardigen op drie locaties: Karlsruhe, Witzenhausen en Changsha

 

In onze UV-installaties voor AOP, geavanceerde oxidatieprocessen, foto-reactoren en synthese toepassingen, gebruiken we “UV” energie van Ultraviolet licht om contaminatie te verwijderen uit proceswater, om verontreinigingen te reduceren in vloeistoffen en gassen en om te desinfecteren en ook om selectieve organische syntheses te realiseren. Voor deze applicaties bouwen we robuuste UV-reactoren  en complete systemen, die de hedendaagse stand van de techniek herdefiniëren.

Voor geavanceerde oxidatie, UV-oxidatie, foto-oxidatie en foto-oxidatieprocessen, behoren we ondertussen met over de 700 AOP's tot marktleider in dit segment. Op het gebied van CuR en CIP spoelwater behandeling zijn we ongeslagen nr.1!

Daarbovenop hebben we eind 2011 de UV-processen uitgebreid met recyclagetechnologie om aan afvalwater een meerwaarde te geven; volgens het motto "winst uit afval"

Enviolet GmbH bouwt sinds april 2012 haar eindproducten op het hoogste kwaliteitsniveau in een daarvoor aangepaste en geöptimaliseerde nieuwe productie omgeving. De nieuwbouw werd in 2016 nogmaals vergroot:

ca. 570 m² voor Projectmanagment, Organisatie, Labo en cleanroom.
ca. 1200 m² voor Productie
ca. 50% van onze energie wordt opgewekt via zonnepanelen en Warmtekrachtkoppeling op ons terrein.
Daardoor kunnen we meer efficient werken, een nog betere service aanbieden en van bij het begin op een milieuveilige manier uw installatie bouwen.

In China zijn onze kantoren in Gungzhou en onze productie in Changsha.
In 2019 heeft ons zusterbedrijf a.c.k. aqua concept in de buurt van Kassel een tweede productievestiging geopend. 

 

Geavanceerde Oxidatie - één van onze producten

Wij zijn er trots op dat onze AOP installaties veel voor het milieu betekenen!