UV-Oxidatie" />

UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Onze Foto-Oxidatie

Wij koppelen een volledig nieuw ontwikkelde UV-Technologie met aanvullende chemische  en fysische processtappen tot een innovatieve eenheid. Daardoor maken we UV-Technologie toegankelijk in nieuwe toepassingsgebieden, die tot nog toe oneconomisch geacht werden. Een systeem overkoepelend concept van samengekoppelde processtappen tot één proces is “Advanced Oxidation technology” AOT van Enviolet.
 
Voortdurend werken wij nieuwe recepten en processen uit van UV-Oxidatie en AOP (Advanced Oxidation Process) om meer toepassingen economisch haalbaar te maken. De integratie van zuurstof in de oxidatiereacties speelt een centrale rol, waarbij in bepaalde reactiestadia ook de vorming van singlet zuurstof gewenst is.

procesontwikkeling

Gebaseerd op onze ervaring werken wij voor u een kant en klare op maat gemaakte oxidatie installatie uit in het kernthema;  van proces design, over productie en ingebruikname tot en met service & onderhoud.

 
In het applicatielabo worden op basis van die lange ervaring in AOP (geavanceerde oxidatieprocessen) en ons R&D werk, zinvolle processtappen samengesteld voor een efficiënt foto-oxidatieproces, die de doelparameters bereiken. 


Met verschillende labo- en pilootinstallaties, zijn wij in staat voor onze klanten een oxidatie proces op maat te ontwikkelen en te piloteren.

Ons doel: proceszekerheid met transparante kosten voor onze klanten. Waar mogelijk is benutten wij de oxiderende werking van Singlet-zuurstof. 

Bij onze standaardtoepassingen van foto-oxidatie zijn er normalerwijze geen diepgaande testen voor het verwijderen van veronreinigende stoffen nodig. Aan de andere kant bieden wij ook een volledige procesontwikkeling aan voor iedere proces om verontreinigingen te verwijderen, van 5 l labo maatstaf naar 240 t/d

Reactiechemie

 

Oxidatie van organische bestanddelen

Foto-Fenton-Reactie

Directe Fotolyse

Cyanide-afbraak

Foto-Oxidatie in de aanwezigheid van zuurstof leidt dikwijls tot de formatie van reactive singlet-zuurstof. Enviolet heeft de meest efficiënte oxidatieprocessen, vooral wanneer de concentratiesratios van de verontreinigende stoffen en matrix zeer hoog worden.