UV Deep Clean TiO2 - katalytische Oxidatie" />

UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

UV-TiO2 gekatalyseerde Oxidatie

 

De combinatie van UV-licht en TiO2 kan een krachtig hulpmiddel zijn om verontreinigingen in lage concentraties (micro-polluenten) te oxideren, indien er geen stoffen in de vloeistof aanwezig zijn die kunnen leiden tot depositie op de heterogene katalysator. 

Ons “Deep-Clean” proces is een krachtige UV-oxidatie, gecombineerd met de katalytische eigenschappen van Titaandioxide. 
Het gebruik van deze technologie wordt begrensd tot duidelijk gedefinieerde sectoren, m.a.w., daar waar we zeker zijn dat deze combinatie, de gewenste eindspecificaties haalt. Bij hogere concentraties en in troebele vloeistoffen is de combinatie UV-TiO2 niet betrouwbaar en leidt het tot disproportioneel onderhoud en service.

We zetten deze technologie in, in volgende toepassingen:

  • - UPW voor het aanmaken van ultra puur water
  • - Zuiver water
  • - Verwijderen van micro-verontreinigingen in drinkwater (of andere oplossingen met bovenstaande karakteristieken)