VOC-afgas-Behandling" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Afgasbehandeling en VOC-verwijdering

VOC (Vluchtig organisch Koolstof) kan met UV-oxidatie efficiënt behandeld worden. Hiervoor kunnen 2 concepten gevolgd worden:

- Reactie luchtwassers (scrubbers) met geïntegreerde UV-oxidatie.

- Luchtwassers en UV-Reactor staan separaat van elkaar opgesteld.

De keuze hierbij hangt af van verschillende parameters en de wettige limieten in het waswater.

Het proces is altijd gebaseerd op het verhogen van het hydrofiel karakter van de organische stoffen, die meestal onoplosbaar zijn in water. Door partiële UV-oxidatie (toevoegen OH-, O= en HOOC- groepen) verhoogd de oplosbaarheid van de VOC. Daarna kunnen de gemodificeerde VOC’s gemakkelijk in de luchtwasser uitgewassen worden. Na succesvol uitwassen van de VOC kan een verdere oxidatie plaatsvinden met UV alleen of door een geavanceerde UV -oxiditie (AOP), afhankelijk van de additionele vereisten.

De voordelen zijn:

- compacte technologie

- Eenvoudig te automatiseren

- steriel systeem, gezien er geen bio-fouling kan optreden onder bestraling met UV

- gemakkelijk in onderhoud