MicroUV® - UV-Desinfectie installaties voor in-line toepassingen

Alle a.c.k. desinfectie reactoren hebben een rotationele doorstroming. Dit garandeert een hoge turbulentie in de reactor, voorkomt afzetting en maakt het mogelijk om exacte design berekening te maken van het systeem.

  • computer-ondersteund design 
  • Turbulente rotatie doorstroming in de reactor 
  • Lampen met hoge prestatie 
  • elektronische functioneringscontrole 

Sinds september 1996  ontwerpt het bedrijf  a.c.k. aqua concept GmbH speciale reactoren voor de behandeling van water  (desinfectie en oxidatie). 

De twee experten, in het ontwerpen van UV-reactoren en UV lichtbronnen, en tezelfdertijd oprichters van a.c.k. zijn:


• Dr. Martin Sörensen, reeds vroeger werkzaam bij  DVGW en het Engler- Bunte- Instituut, waar ze UV-reactors ontwikkelen en testen. Verder was hij medewerker bij de W 294 (the international design base of UV-disinfection reactors). Hij was ook actief in de  DVGW – expert commissie voor “Oxidatie processen“.


• Jürgen Weckenmann ontwikkelde in zijn jarenlange carrière een enorme ervaring in reactor design, reactor engineering en constructie.
Dit ligt aan de basis van de productie van een volledig nieuwe UV reactor voor desinfectie en oxidatie toepassingen, die een groot aantal technische voordelen hebben ten opzichte van conventioneel gebouwde reactoren. Theorie of UV-reaktors (link)

De reactoren van de series MicroUV®  zijn zo gebouwd, dat aanpassing van het reactorontwerp aan de UV-transmissie van de vloeistof (water) mogelijk is. Hierdoor ontvangt de klant een product die aangepast is aan zijn opgegeven parameters, zonder extra kosten.
Het bijzondere aan deze reactoren is de modulaire opbouw, die niet alleen een vrije materiaalkeuze toelaat, maar ook een optimale aanpassing aan de desbetreffende toepassing, qua turbulentie en kwaliteitsvereisten. Voor de gelijkmatige verdeling van de bestralingsdosis op het totale volume, moeten de reactoren een zeer enge verblijftijd vertonen. Een karakteristiek om dit tot stand te brengen, is het Bodenstein- kerngetal. Deze laatste ligt bij MicroUV® - Reaktoren zo hoog dat men een propstroming bereiken kan. Daarmee zijn de belangrijkste vereisten voor een reactor, die een gelijkmatige en zekere desinfectie prestatie moet garanderen, vervult.

De MicroUV® - Desinfectie installaties zijn in twee types leverbaar

Rotaclean® - mechanisches Reinigungssystem; konstruiert ohne Motor und Dichtungen
Reactor groep Debiet Materiaal Rotaclean® UV-Sensor Afvlambaar staalventiel kijkvenster
NT tot 1000 m³/h RVS 1,4301 andere kwaliteiten mogelijk optioneel optioneel optioneel optioneel
BASIC tot 50 m³/h Polypropyleen optioneel - - -