Bad-hergebruik/ bad-behandeling" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Elektolyt recycleren en Badbehandeling

Duurzame zorg en onderhoud van elektrolyten in de oppervlakte behandeling en printplaten industrie

De eenvoudigste en meest effectieve beschikbare methode voor hergebruik van het elektrolyt bad is het bad zuiveren door het te behandelen met UV-oxidatie.

Organische interfererende bijproducten worden gevormd in een elektrolyt door afbraak, nl. door anodische oxidatie van additieven die aan het elektrolytbad worden toegevoegd.
UV-oxidatie van het elektrolyt verwijderd deze organische afbraakproducten gedurende de oxidtiebehandeling en voert het elektrolyt terug naar de staat van een nieuw elektrolyt. Door het elektrolyt te reinigen, is het mogelijk om het bad permanent schoon te houden en altijd een elektrolyt van hoge kwaliteit te behouden. Dit neutraliseert de effecten van elektrolytische veroudering.
Elektrolytonderhoud wordt in het algemeen gebruikt om hoge technische of optische eigenschappen van het behandelde oppervlak te bereiken.

Met de UV-verdamper kan een nieuw bad samengesteld worden met het gereinigde elektrolyt en het teruggewonnen spoelwater.
UV-oxidatie van onzuiverheden tijdens badverwerking creëert reactiewarmte. Deze reactiewarmte wordt gerecupereerd en door middel van een warmtepomp gebruikt voor de economische productie van concentraat (= nieuwe elektrolyt) en destillaat (= nieuw spoelwater). Het destillaat keert terug naar het spoelproces en het geconcentreerde elektrolyt wordt toegevoegd aan het elektrolysebad. Aldus wordt naast het nieuw gereinigde elektrolyt geen afvalwater gevormd.

De behandeling en onderhoud van de elektrolyten met geavanceerde oxidatie (AOP) is een verbetering van de actief kool behandeling die gewoonlijk in dit productieproces wordt gebruikt met een aantal voordelen, zoals goede reproduceerbaarheid van het behandelings resultaat.

Het UV-oxidatie proces biedt een duurzame elektrolyt zuivering en badbehandeling met minimaal afval en maximale productkwaliteit.
Verdere informatie van de  chemie bij UV oxidatie kan gevonden worden op onze webpagina.

Het eertste Enviolet® UV oxidatie systeem voor elektrolyt onderhoud werd opgestart in mei 1998 bij Hansgrohe AG in de Schiltach plant, ter verbetering van de depositiekwaliteit in Watts's bright nikkel. De techniek van UV-oxidatie in galvanische elektrolyten is sindsdien permanent verbeterd en werd ook gebruikt bij zure koperelektrolyten (hoofdzakelijk in  pulse plating baden).

In 1999, de eerste unit voor Cu-elektrolyten ging operationeel en in 2001 werd Samsung, een leider in electronica, een klant.
Sinds dan werd de technologie succesvol gebruikt in verschillende onderhoudsprojecten voor Watts nikkelbaden en zure koperbaden, bijna volledig in high-tech applicaties..

Publicaties, case studies en referenties kunnen gevonden worden onder  'Plating Bath Conditioning and Electrolyte Recycling' in onze publicatielijst.

Om u te adviseren in deze applicaties op een goed gefundeerde design basis bieden wij  individuele haalbaarheidsstudies aan, die de basis vormen van ons aangepast systeem. 
Wij kunnen dan monsters (stalen) bezorgen van het behandelde elektrolyt voor eigen testen indien u dat wenst.

 

Koperbadbehandeling

In het fabrikatieproces van printplaten, speelt elektrolytische koperbehandeling een belangrijke rol in het versterken van gedrukte geleiders.
Additioneel aan de anorganische koperzouten zoals kopersulfaat, bevatten de elektrolytbaden ook aanvullend organische substanties om een hoog kwalitatief metaaloppervlak en een goede stroomverdeling te bekomen.

Ook in Zure Koperbaden biedt onze UV techniek verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste methode is gewoon de behandeling van het bad zelf, waarbij de badkwaliteit op een hoog productie- en kwaliteitsniveau gehouden wordt, door continue verwijdering van de storende organische componenten in het bad.

Tijdens de koperplating in het galvanisch bad worden door elektrochemische oxidatie en reductie van de verschillende organische substanties, afbraakproducten  gevormd, waarbij sommige aanzienlijke negatieve neveneffecten creëren. Deze neveneffecten veroorzaken vernietiging van het bad en meer fouten in het metaaloppervlak.

Gewoonlijk worden deze problemen aangepakt met meer spoelen en een regelmatige behandeling van het bad met actief kool. Als dit laatste niet meer helpt wordt het elektrolyt afgevoerd.

Meer spoelen veroorzaakt meer volume afvalwater. De actief kool behandeling is niet reproduceerbaar en heeft dus niet langer het gewenste resultaat. Hieruit volgt ruime meerkost voor afvoer van beladen actief kool en de aanmaak van een nieuw elektrolyse bad.

In een UV-oxidatieplant kunnen de organische componenten in het galvanisch bad geminiraliseerd worden door toepassing van ons foto-oxidatie proces. Na deze UV-behandeling van het oud elektrolytbad, die nu als nieuw elektrolyt van een hoge kwaliteit kan worden hergebruikt (na aanpassing van de organische parameters) in de productie. Door dit proces toe te passen kan een consistente hoge badkwaliteit (stroomverdeling, uitvlakking..) aangehouden worden met minimale kwaliteitsuitval.

Voordelen van badrecycling met AOP (geavanceerde  UV oxidatie) versus combinatie van waterstofperoxide en aktief kool: 

 - behouden van de stroomverdeling (kwaliteit)
 - geen of weinig afvoer van gebruikt bad (milieu)
 - Snelle beschikbaarheid (capaciteit)
 - toepasbaar op alle mogelijke bad-types op de markt (flexibiliteit)
 - reproduccerbaarheid, goede behandelingsresultaten (productie veiligheid)
 - hoge graad van automatisatie (onkosten, veiligheid)

Nikkelbad recyclage

Continu onderhoud van Watts Ni-baden om verspilling te verminderen!

Additioneel aan de basischemicaliën (Watts' basis oplossing) in galvanisch vernikkelen worden organische additieven toegevoegd aan het Ni-elektrolyt, om een hogere glans en buigzame kwaliteit te verzekeren onder gedefinieerde procescondities. Deze organische additieven (glansmiddelen, bevochtigingsmiddelen en egalisatoren, etc.) beïnvloeden tijdens de elektrolyse verschillende elektrochemische geïnduceerde nevenreacties en moeten dus vervangen worden. De ontledingproducten blijven in oplossing met uitzondering van wat met de goederen wordt uitgesleept. Dit verhoogt de som van de organische ingrediënten, een parameter die best te meten is via de TOC waarde  (Totaal Organisch Koolstof). Daarbij wordt een niet onbelangrijk deel van de schadelijke verstorende organismen in het elektrolyt geïntroduceerd door de behandelde goederen en verslechteren zo ook de elektrolytkwaliteit.

D.m.v. UV-oxidatie, worden de oppervlakte actieve stoffen vernietigd in de eerste stap van de oxidatie en daarna worden de in de elektrolyt opgeloste slijp- en poliermiddelen verwijderd.
In de opeenvolgende stappen van de UV-oxidatie behandeling, oxideert de TOC geleidelijk om uiteindelijk een verse basis van Watts elektrolyt te bekomen.

Kenmerken van "Advanced UV Oxidation" AOP-behandeling:
  - Grote besparingen door goed gebruik te maken van de glosvormende organische componenten in het elektrolyt. 
  - Significante reductie van de mechanische voorbehandeling (slijpen, polieren)
  - geen of weinig afval van het gebruikte elektrolyt (milieu)
  - snelle beschikbaarheid (capaciteit)
  - toepasbaar op alle badtypes op de markt (flexibiliteit)
  - reproduceerbaar, goede behandelingsresultaten (productie veiligheid)
  - hoge graad van automatisatie (kosten, veiligheid)

Nog een voordeel van deze UV-oxidatie techniek, is dat overschotten van het glansvernikkelen na behandeling met UV in half glans of mat Nikkel kan gebruikt worden, omdat ook de sacharine verwijderd wordt door UV-oxidatie.