Foto-Fenton-toepassing" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Foto-Fenton-Proces als afvalwaterbehandeling

Foto-Fenton-oxidatie als alternatief voor Fenton-oxidatie in afvalwaterbehandeling: minder slib en minder bedrijfskosten

Voor afvalwater met een speciale samenstelling maken wij gebruik van een Foto-Fenton-Reactie om een optimaal ruimte-tijd-rendement te bekomen. Het speciaal gecoördineerde Foto-Fenton-proces zorgt ervoor dat een goede chemische opbrengst (lage chemie consumptie) en een hoge afbraaksnelheid elkaar aanvullen.

Het voordeel van de Foto-Fenton-AOP  in vergelijking met een Fenton proces, is een veel lagere operationele kost, de afwezigheid van filterpersen (weinig of geen slib) en een hogere afbraak ratio, typeert de Foto-Fenton oxidatie. Verder kan de FOTO-Fenton volledig geautomatiseerd worden, wat niet mogelijk is bij een klassieke Fenton; bij dit laatste zal zelfs met een automatische filterpers nog zeer veel manuele handelingen nodig zijn. De Fenton plant zal in de loop der tijd dichtslibben waardoor het onderhoud nog zal verhogen om de Fento plant operationeel te houden.

Wanneer recalcitrante organische systemen en alsook aromatisch structuren aanwezig zijn, heeft Foto-Fenton-oxidatie als AOP gigantische voordelen, omdat Foto-oxidatie snel en efficiënt organische componenten afbreekt en meer toegankelijk maakt voor verdere oxidatie.

Tabel: vergelijking Fenton en Foto-Fenton bij afvalwaterbehandeling

TopicFenton-OxidatieFoto-Fenton-Oxidatie (AOP)
Process

Fe(2+)+H2O2 --> Fe(3+) + 1 OH-Radical + 1 OH-

gedeeltelijk wordt organische component op het FeOOH slib geabsorbeertganic (separate disposal)

H2O2 + UV --> 2 OH-Radicals

Verdere degradatie reactie te weiten aan fotolyse
Verdere degradatie reactie door intermoleculair electronen transfer reacties

Formatie van  reactive species1 radical per H2O2
Dubbele H2O2 consumptie in vergelijking met UV / H2O2 (bij dezelfde graad van afbraak)

2 radicals per H2O2
Bijkomende reactie door ladingsoverdracht reacties in Foto-Fenton

Behandelingsefficiëntie

Gewoonlijk gelimiteerd tot max. 65%, veroorzaakt door het proces en de vorming van slib

Over het algemeen niet gelimiteerd door de chemie, maar in sommige gevallen zijn extreme degradaties niet economisch.

VoordelenSimpele installatie

Zeer performant
Hoge degradatie snelheid
Lage OPEX
Geen hogere zoutbelasting
Geen additioneel slib

Nadeel

Vorming van slib
Scheiden van slib verhoogt OPEX en CAPEX
Grote verhoging van zoutlast
De unit vergt veel onderhoud na enige tijd
Behandelen en verwijderen van Fe-houdend slib

Typisch iets hogere CAPEX
Automatisatie

Automatische Fenton is niet simpel, zeker niet de automatische slibscheiding en behandeling.

Foto-Fenton-Oxidation is een eenvoudig te automatiseren AOP

Verdere informatie over Foto-Fenton-Oxidatie.