BIO-beschikbaarheid verhogen van componenten in afvalwater" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Verhogen van Bio-toegankelijkheid van stoffen in afvalwater

De foto-oxidatie is geschikt als voorbehandeling van een biologie, om toxische en biologisch moeilijk afbreekbaar afvalwater biologisch actiever te maken. UV-Oxidatie kan over het algemeen, die toxische en moeilijk biologisch afbreekbare stoffen omzetten naar (tussen)-producten die in een biologie gemakkelijk afbreken. Dit biedt de mogelijkheid om  afvalwater nu in eigen bedrijfsbiologie te verwerken en het niet meer te moeten afvoeren tegen hoge kosten. 

Deze oplossing realiseerden we tot nog toe vooral voor de chemische- en farmaceutische industrie.
De zogenoemde concentraat afvalstromen kunnen in onze Foto-Oxidatie-installaties voorbehandeld worden, zonder de zoutbelasting te verhogen, om daarna in de biologie verder te worden behandeld.
Goede referenties voor deze wijze van werken is bv. BASF (hebben verschillende installaties als voorbehandeling voor de centrale biologie), ook GSK voor het ontgiften van antibiotica. 
Als u in deze applicatie geïnteresseerd bent gelieve ons dan rechtstreeks te contacteren: DD(at)enviolet.com .

 

Combinatie UV-Oxidatie en biologische waterbehandeling

Afbraak van toxische verbindingen en vaststelling van de biologische behandelbaarheid van industrieel afvalwater

De biologische afbreekbaarheid van industrieel afvalwater verbeteren

De twee figuren tonen een installatie waar tot 360 m³/dag industrieel afvalwater met een CZV tot 45 g/L wordt voorbehandeld tot het punt waar het in de biologische zuiveringsinstallatie van de locatie kan worden geloosd. Voordat de AOP-installatie van enviolet in gebruik werd genomen, moest het afvalwater apart worden afgevoerd, omdat de prestaties van de bestaande biologie binnen enkele dagen volledig tot stilstand kwamen. Het bijzondere aan de voor bedrijfskosten geoptimaliseerde oplossing van enviolet is dat een constante werking van de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie nu mogelijk is: door elektronische communicatie tussen biologie en productie met de enviolet installatie worden de prestaties van de laatste zo gestuurd dat er stabiele bedrijfsomstandigheden met minimale bedrijfskosten ontstaan.