Koper en Nikkel uit stripoplossingen

Zure stripoplossingen bevatten een aanzienlijke hoeveelheid aan opgeloste metalen. Vooral bij plating op kunststoffen worden er gewoonlijk salpeterzuur houdende stripoplossingen gebruikt, die hoge gehaltes aan Nikkel en Koper oplossen. Enviolet ontwikkelde een proces die toelaat om het salpeterzuur te hergebruiken en de metalen af te scheiden om daaropvolgend met elektrolyse te behandelen. Het proces is reeds winstgevend alleen al door de besparing in HNO3. Als er dan ook nog eens een mogelijkheid is om de Koper of Nikkelhoudende spoelvloeistoffen te behandelen, dan is dat een additionele waarde verhoging op het volledige proces. Verdere besparingen liggen voor de hand; minder metaalslib behandeling en afvoer.

Het is een winstgevende investering.