UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Foto-Fenton-Reacties

Is het Fenton, Fotofenton, UV-oxidatie of foto-oxidatie- wij weten wat belangrijk is in UV-oxidatie!!

 

Een andere mogelijkheid van UV geïnduceerde afbraak, is door middel van toevoeging van metaalionen als katalysator die hierdoor, afhankelijk van de taakstelling en afvalwaterinhoud, een meer efficiënte oxidatie van de schadelijke stoffen opleveren tijdens het AOP-proces. Het bekendste proces is het Foto Fenton proces, waarbij als katalysator ijzerhoudende oplossingen, samen met waterstofperoxide, worden ingezet. Naast ijzer en waterstofperoxide spelen vele andere overgangsmetalen een belangrijke rol bij Foto-Fenton-reacties en bij oxidatie van schadelijke stoffen. Op basis van verschillende Foto-reacties worden via de fotoreductie van het metaalion, hydroxylradicalen gevormd, die het bovenbeschreven afbraakproces initiëren. Deze reacties zijn zeer effectief en vinden plaats in het complex (lading-overdracht-reacties) Ook talrijke andere reacties, die dan tot de afbraak leiden van de aanwezige organische stoffen, spelen in Foto-Fenton reacties een belangrijke rol. Daarbij heeft het Foto-Fenton-proces in vergelijking met een klassiek Fenton proces heel wat voordelen:

  • De afbouwgraad van Foto-Fenton is vele malen hoger dan een Fenton proces, die in het algemeen door het stijgende slibgehalte tijdens de oxidatie, zichzelf afremt . Het gevormde slib bij klassieke Fenton is zeer hoog.
  • De bedrijfskosten zijn veel kleiner omdat er aanzienlijk minder chemicaliën ingezet moeten worden en het een efficiëntere oxidatie oplevert.
  • Er blijft bij Foto Fenton een verwaarloosbare hoeveelheid slib achter, waardoor slibafscheiding niet nodig is.

Meer details over de" vergelijking tussen een Fenton en Foto-Fenton-proces"  klik hier