Cyanide-afbraak" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Cyanomat® - de moderne Cyanide ontgifting van afvalwater

Door UV-oxidatie worden de Cyanide grenswaarden in afvalwater behaald zonder inbreng van hypochloriet

De moderne behandeling van Cyanide is ontwikkeld door a.c.k. aqua concept GmbH en wordt uitgevoerd in een UV-Oxidatie in verschillende stappen. Het proces was enerzijds gebasseerd op een compleet nieuw ontwikkelde UV-reactor voor UV-Oxidatie en  anderzijds op additionele processtappen die het UV-proces vervolledigen om Cyanide te verwijderen.  Over de jaren heen heeft a.c.k. aqua concept GmbH en sinds 01.01.2013 ook Enviolet GmbH heel wat succesvolle projecten voor cyanide verwijdering in procesmedia en afvalwater geïmplementeerd. a.c.k. aqua concept GmbH heeft nog steeds de beschermende rechten op deze toepassing. 

Cyanide houdende afvalwaters en concentraten uit alle toepassingen (bvb. Oppervlakte techniek, syntheses, etc.) tot 150.000 mg/L CN- werden met dit procenes reeds behandeld. Het ontgiften verloopt volautomatisch, snel en zeker in UV-oxidatie reactoren. Er ontstaat geen AOX bij lozen en/of ophalen doordat er geen hypochloriet werd gebruikt .

Met deze nieuwe procesvoering in een uitgebreid UV-proces kunnen de eindspecificaties onder de grenswaarden gehaald worden voor vrije- en totaal Cyanide

Grondslag van de cyanidebehandeling

 

UV-Oxidatie voor het afbreken van Cyanide- Toepassing voor kleine en grote volumes

Typische toepassingen:
- Oppervlakte technologie (behandeling van spoelwaters en concentraten)
- Chemische industrie
- Grondwater remediatie

Theorie:
Zie  hier voor meer info over cyanide degradatie d.m.v. een AOP proces :Cyanide ontgiften, inclusief informatie over:
- Chemie van de reactie
- Voordelen van de behandeling t.o.v. Natrium Hypochloriet
- Toepassingsvoorbeelden
- Referenties

Publicaties, case studies en andere referenties kunt u hier vinden "Treatment of Chelate Wastewater in Plating and PCB-Industry" in onze publicatielijst.

Gezamelijke objectieven:
  - Cyanide degradatie om relevante limieten te bereiken
  - Cyanide degradatie + verzekering van het efficient neerslaan van opgeloste zware metalen (vooral in oppervlakte behandeling)

Als deel van het AOP proces, COD en nitriet worden ook geoxideerd/ verwijderd (indien aanwezig).

Om u zo goed mogelijk te adviseren in dergelijke toepassingen, gebasseerd op een gefundeerde design basis, bieden wij individuele haalbaarheidsstudies aan waarvan de resultaten gebruikt worden om uw systeem te ontwikkelen . 

 

UV/H2O2-proces voor vernietigen Cyanide