Microcip - chemische Desinfectie" />

Microcip® - de ideale vervollediging van onze krachtige UV-desinfectie apparatuur.

Enviolet kan een totaal UV-desinfectie gamma leveren van systemen, afgestemd op de behoefte van de oppervlaktetechniek. Dit gamma zorgt ervoor dat het microbiologisch niveau in de waterkringloop op een zeer laag niveau gehouden wordt. Alsnog zijn er een aantal procesonderdelen die met UV-licht niet in contact komt, zoals leidingen, straalbuizen etc. , zodat een depotwerking in sommige gevallen vereist is, wat enkel met chemicaliën kan opgelost worden. 
Daarvoor heeft Enviolet de chemische toevoeging Microcip® ontwikkeld, die in de industriële kringloop kan ingezet worden, zonder dat het voor ongewenste wisselwerking tussen kringloopwater en goederen zorgt. Daarvoor is een duurzame oplossing nodig in de vorm van een combinatie tussen fysische en chemische desinfectie. Het voordeel voor de gebruiker:

  • Verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook van de productkwaliteit.
  • Geringe Investering.
  • Geringe productiekosten, door de kleine concentraties nodig.
  • Goede compatibiliteit met de rest van de installatie en grondstoffen.
  • Immobiliseren van de organismen, zodat ze de tank en leidingwanden loslaten, waardoor ze afgefiltreerd kunnen worden en uit de installatie verwijderd kunnen worden.

 

Microcip®2 werd speciaal voor de oppervlakte techniek ontwikkeld.

Bij het lakken, bij de productie van printplaten en hoog decoratieve oppervlakken, kunnen kiemen zoals schimmels, algen of bacteriën dikwijls voor fouten in het oppervlak verantwoordelijk zijn. Door de aanwezigheid van die fouten moeten de geproduceerde stukken worden afgekeurd, wat leidt tot verminderde productiecapaciteit, hogere kosten en afval. Samen met de UV-desinfectie van het spoelwater circuit (inclusief spoelbaden en water opslagtanks) helpt Microcip®1 en Microcip®chem mee, om algengroei op de spoelbaden en ionenuitwisselaars tegen te gaan.

 

Toepassing in katodische dompellakkerij KTL: 
Ook hier beschikken wij over een toelating om ons product in de lakapplicatie in te zetten. 
De sterkte van Microcip® ligt daarin, dat de anoden (in de anolyt kringloop) in combinatie met UV en Microcip®2 aanslagvrij gespoeld worden.