Koper- en Nikkel recovery

Koper en Nikkel zijn de voornaamste ingezette metalen in de kunststof galvanisatie, de printplaten productie en de conventionele oppervlakteveredeling. Er worden al een aantal jaren verschillende technologieën gepromoot om koper en Nikkel terug te winnen aan de bron. De spoelbaden die de metalen bevatten worden in elektrolysecellen behandeld om Cu en Ni neer te slaan op netvormige of draaiende cathodes. 
Andere alternatieven, zoals het produceren van mono-hydroxideslib van het basismetaal werden in het verleden onderzocht en geïmplementeerd. Maar dat leverde alleen een kostenreductie op voor slibafvoer en de essentie, het terugwinnen van het metaal, kan daarmee niet verwezelijkt worden.
Enviolet heeft een stand-alone technology ontwikkeld, dat niet alleen gefocust is op het halen van de lozingsnorm, maar ook de Koper en Nikkel recupereert met een zuiverheid van respectievelijk 99.99% en 99.5%. Het gerecupereerd metaal moet niet bijkomend gezuiverd worden en kan verkocht worden op de open markt tegen een opbrengst van  95% van de LME waarde. Enviolet komt tot dit resultaat door een combinatie van gescheiden spoeltechnieken, hoog performante ion uitwisseling en op raffinage gebaseerde elektrolytische processen toe te passen, waarmee 50 tot 500 kg/dag zeer zuiver koper en Nikkel kan worden teruggewonnen.
De voordelen liggen voor de hand: 

  • Extra opbrengst door het terugwinnen van metaal
  • Minder kosten voor het afvoeren van het metaalhydroxide slib.
  • Positieve levenscyclusanalyse/ eco-balans

Afvalwaterbehandeling om winst te maken.

Cu-Electrolyse