Complex houdend afvalwater" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Afvalwater met Complexvormers

Betrouwbare verwijdering van complexe verbindingen uit afvalwater d.m.v. UV procestechniek.

Wij vernietigen de complexe organische metaalverbindingen zo, dat we zonder problemen, het afvalwater in een voorhanden zijnde afvalwaterinstallatie kunnen behandelen. Hierdoor kunnen nieuwe processen ingezet worden, zonder dat er hoge investeringskosten nodig zijn. 
De COD wordt gereduceerd door behandeling met AOP (Advanced Oxidation Process) tot een bepaald punt om het mogelijk te maken om aan de specifieke limiet te voldoen. Gedurende de behandeling worden de complexe componenten geoxideerd, dus de UV-installatie wordt in veel gevallen gebruikt als voorbehandelingstechnologie voor verdere behandeling (bv. precipitatie).

In het geval van "chemisch Nikkel" toepassing kunnen naast de complexe verbindingen ook de fosfor oxiden, zoals hypo-fosfiet en ortho-fosfiet gereduceerd worden door ze tot bezinkbaar fosfaat om te zetten, als gevolg van UV-oxidatie.

Op maatgemaakte processen voor toepassingen met complex afvalwaters worden ontwikkeld door Enviolet GmbH zelf en ze zijn succesvol geïmplementeerd bij vel klanten.
De UV-installaties kunnen zowel in batch als in continue uitvoering verkregen worden. Daarbij komt voor de uitvoeringskeuze, het economisch haalbare totaalpakket op de eerste plaats. 

 

Verwijderen van organische complexe verbindingen op kleine en grote schaal

Industriële afvalwaterbehandeling volgens de stand der techniek d.m.v. UV-oxidatie

Typishe Toepassingen: 

  •  Oppervlaktebehandeling (treatment of rinsing waters and concentrates)
  • Chemische industrie

Typische afvalwater:

  • Chemisch koper, baden en spoelwater (EDTA, wijnsteenzuur,...)
  • Chemisch Nikkel, baden en spoelwater (Citroenzuur, wijnsteenzuur, melkzuur,...)
  • TSA-afvalwater en baden (wijnsteenzuur)
  • Zink-Nikkel-afvalwater en carbonaatuitvriezing (poli-amino-carboxylaat, EDA, EDTA, PEDA....)
  • Fosfonaathoudend afvalwater ()
  • Cyanidehoudend afvalwater. Meer info kan gevonden worden onder Cyanomat®

Theorie:
Theoretische grond voor de behandeling van afvalwater met complexe verbindingen met UV-oxidatie kunt u vinden op onze website op basis van cyanide oxidatie 
Incl.:
 - Chemische reacties
 - Voordelen ten opzichte van Na-hypochloriet
 - Toepassingsvoorbeelden
 - Referenties

Publicaties, case studies en verdere referenties kunnen via deze link worden gevonden "Treatment of Chelate Wastewater in Plating and PCB-Industry" in onze publicatie lijst.

Om u optimaal te kunnen adviseren voor dergelijke toepassingen gebaseerd en geïnterpreteerd op de werkelijke basis, bieden we geïndividualiseerde Haalbaarheidsstudies aan.