Synthetische voorbereidende Fotochemie" />

Synthetische Fotochemie

Wij leveren aan vele producenten van hoogwaardige organische verbindingen, UV-installaties om fotochemische processen te realiseren. Daarbij worden bvb. Vitaminen, hormonen, parfums en andere waardevolle componenten gesynthetiseerd met licht (fotosynthese), hiervoor kunnen normaal onze Synviolet-reactoren ingezet worden

In tegenstelling tot UV-oxidatie, worden UV-synthese installaties enkel aan de eindklant geleverd.

Fotochemische synthese heeft als voordeel, dat men vaak gecompliceerde synthesestappen kan verkorten hetgeen resulteert in hoge opbrengsten en hoge zuiverheid. Bij veel preparatieve Fotochemie-reacties, wordt de hoge zuiverheid verkregen dankzij de gematigde reactieomstandigheden, waarbij thermische nevenreacties onderdrukt worden. Fotochemie is de mogelijkheid om vele reacties bij zeer lage medium temperaturen te laten verlopen, veelal bij temperaturen ver onder het vriespunt.

Wegens de vertrouwelijkheid van deze producten kunnen wij ze niet op de markt aanbieden. Indien u denkt dat voorbereidende fotosynthese voor u een oplossing kan zijn, dan zult u vlug vaststellen dat Enviolet ook hier een partner van u keuze zal zijn.

Referenties: bvb.: Woodward-Hoffmann, Foto-chlorering, Sulfo-chlorering, Foto-nitrosering, Foto-additie, Fotobromering, Foto-polymerisatie, Foto-Dimerisatie, Ring-Keten-Valentie-isomerisering, eind selectieve Sulfonering.

ATEX gecertificeerde UV-reactor voor preparatieve Fotochemie

Sinds 2013 bezit Enviolet de Synviolet Licht-Reactor voor de fotochemische Synthese met ATEX-goedkeuring. De Synviolet Reactor is zowel voor oplosmiddelen als voor toepassingen in ATEX-bereik bruikbaar.
Roestvrij staal reactor, die uit veel verschillende delen zijn opgebouwd, laten ons toe een oneindig aantal keuzes aan materialen en combinaties ervan te gebruiken. We kunnen zelfs een glazen lichaam met draaiende RVS hoofden maken.

De UV-lamp/ UV-module van de Synviolet reactor kan handmatig gewisseld worden zonder  gebruik te maken van tools.
Iedere dichting kan gebruikt worden en door middel van spermedia ook bij hoge druk. Dit maakt toepassingen in de voedings- en de farma-industrie mogelijk, alsook in de medicijnentechniek.
Verder kan de reactor gebruikt worden in hoge druk synthese, maar ook in hoge druk oxidatie.
De Synviolet kan ook uitgerust worden met een hydrodynamische aangedreven reinigingssysteem.

 

 

Fotochemische Synthese van nieuwe Primers

Voor een bedrijf van de Elantas-groep wordt een nieuwe primer geproduceerd door fotodimerisatie. Deze werden uitgevoerd door Enviolet samen met de klant laboratoriumtests met Synviolet-miniatuur installaties konden onder optimale omstandigheden van de fotochemische synthese een optimale productkwaliteit verkrijgen.

Op basis van deze resultaten hebben we een ATEX-synthesesysteem met industriële Synviolet-reactoren geleverd voor de implementatie van synthetische fotochemie in een organisch oplosmiddel. Het systeem is perfect afgestemd op alle reactieomstandigheden en aanvaard om de productkwaliteit te optimaliseren, de stappen van het scheiden van het eindproduct tijdens de huidige fotochemische synthese en het winnen en zuiveren van het oplosmiddel.

Deze klant is de enige die heeft aangegeven dat  hij beschikbaar  is als referentie voor onze technologie. De technologie moet in elk geval worden getest. Details over de chemie en informatie over het product zijn begrijpelijkerwijs uitgesloten. U bent welkom om contact met ons op te nemen.

Fotochemische installatie-ontwikkeling en bouw

 

ATEX-Product opvolging
Bij toepassen van UV als stralingsbron tijdens syntheses (fotochemische syntheses) spelen vele aspecten een belangrijke rol. Eerst moet de geschikte (UV-)bron (golflengte, levensduur,….) gekozen worden voor het induceren van de gewenste (foto-)reactie.

Daarvoor kunnen verschillende (UV)-lampen in aanmerking genomen worden, zoals bvb.:  

Hg- lagedruk lampen (conventionele of hoge prestatie bouwwijze)
Hg - middendruk lampen
Legeringslampen
LED-lampen
Natriumdamplampen
Xenonlampen
Edelgaslampen
Excimerlampen

De meeste UV-lampen kunnen in voorkomende gevallen in bijzonder vorm ingezet worden.

In vrijwel alle gevallen is de geschikte lampkeuze enkel één van de vele stappen in een succesvolle synthese. Daar de meeste fotochemische synthese reacties in een niet waterige en dikwijls brandbaar medium gebeuren zijn de eisen, gesteld aan de installatie, zeer complex (ATEX). In het bijzonder als dan de voordelen van fotochemische synthese (hogere omzetting, grote zuiverheid en hoge selectiviteit) ook optimaal benut moeten worden. In dit geval is het bereiden van het syntheseproduct een belangrijk bestanddeel van de installatie gebouwd rondom de UV-lamp. Alleen deze geïntegreerde fotosynthese installatie leidt tot een economisch (commercieel) product. 

Bovendien beschikken wij niet enkel over de knowhow van fotochemische reactoren, zoals van:
Batch fotoreactoren
Schlaufenfotoreaktoren (Counterflow reactor)
By-pass fotoreactoren
Fall film fotoreactoren
Rayonet Reactoren
vlakbed fotoreactoren
Foto-Druk-reaktoren
Microfotoreactoren
...,

maar we hebben ook ervaring met de nodige meet-, regel-, proces- en scheidingstechniek, aanvullend aan de fotoreactoren. Die kennis hebben we bij elkaar gebracht tijdens de realisatie van de vele installaties die we tot nog toe hebben gebouwd. Die bedrevenheid stelt ons in staat, u wereldwijd een unieke service te bieden:

De op maat gemaakte „turn-key-fotosynthese“ rechtstreeks van de installatiebouwer.