Drukoxidatie" />

Drukoxidatie

Oxidatie onder druk

Oxidatie onder Druk

Om ons programma te vervolledigen leveren we ook reactoren waarbij de oxidatie onder verhoogde druk en temperatuur verloopt. Deze oxidatie systemen hebben in vergelijking met UV-oxidatie aanzienlijk hogere investeringskosten, als gevolg van de veiligheidsfuncties. De operationele kosten zijn daarentegen gering. Over het algemeen is het aanschaffen van HP-AOP (WetOX) lonend van het moment dat de volumestroom > 0,5 m³/h en we een COD gehalte hebben van minstens 70 g/L en wanneer er ca. 99% COD reductie gevraagd wordt.

Behandeling van "Spent Caustic"

Voor de behandeling van "Spent Caustic" hebben we een nieuw UV-proces (foto-oxidatie) ontwikkeld waarbij UV toegepast wordt bij verhoogde druk en verhoogde temperatuur.

Behandling van "spent caustic" afvalwater

"Spent Caustic" afvalwater ontstaat vooral bij de behandeling van oliën in de Petrochemie,waarbij de zure bestanddelen (zwavelbestanddelen) uit olie kraakgassen, gewassen worden met 5% natronloog. De behandeling van dit afvalwater is zeer duur omdat de vuilvrachten zeer hoog zijn en omdat ze  zeer snel grote schade zouden aanrichten als ze onbehandeld in waterlopen geloosd zouden worden. Enviolet is erin geslaagd om een nieuw gecombineerd proces  te ontwikkelen, waarbij bij de behandeling van "spent caustic" geringe investeringskosten en proceskosten verenigd zijn:


Een combinatie van druk en UV-oxidatie, de eerste plants met een capaciteit reeds tussen de 3 en 8 m³/h, geven zeer goede prestaties met een optimaal kostenplaatje voor de gebruiker. De installatie wordt door het proces zwaar belast, maar levert op langere termijn een aanzienlijke kosten voordeel. In de komende 2 jaar zullen er nog een aantal van deze "spent caustic" behandelingen worden opgestart, waarbij we stap voor stap die markt willen veroveren, ook voor grotere capaciteiten.