RECO - Display en calculator
RECO - Display en calculator

RECO - REactorCOntroller

De RECO is de meest belangrijke stap voorwaarts in de doorbraak van de UV-technologie. De harde UV-C stralen gebruikt voor de oxidatie zijn overgevoelig aan veranderingen in elektrische spanning. Door de RECO, die veranderingen in de elektrische spanning constant houdt, en daardoor ook de UV prestatie, verloopt de oxidatie stabiel en in optimale omstandigheden. a.c.k. heeft de  RECO  ontwikkeld en gepatenteerd.
De RECO vergelijkt permanent de reële bedrijfsprestaties van de lamp met de gemeten fysische stralingsomgeving. De data, van de fysische eigenschappen van iedere individuele nieuwe lamp, worden op een chipkaart gezet. Indien de RECO een afwijking vaststelt die buiten de, op de kaart vastgelegde grenzen ligt, dan regelt de RECO die bij, zodat ze terug binnen de tolerantiegrens valt. 
Hierdoor is zeker dat de geleverde prestatie overeenkomt met de nominale waarde. 
De RECO bestaat uit 3 delen:

  • meettechniek (in de reactor en prestatieonderdeel)
  • Calculator met Display (zie afbeelding)
  • Regeleenheid (=Regelaar)

Prestatieverschil

Meer UV met enviolet techniek

In het diagram ziet u de UV-Spectra van twee gelijke UV-lampen in het harde UV-gebied gemeten.

Blauwe curve: Enviolet-UV-lamp die gecontroleerd wordt door een RECO.

Rode curve: een conventionele UV-lamp, die aan eenzelfde netspanning verbonden is als de lamp van de blauwe curve, maar niet gecontroleerd werkt omdat er geen RECO aan verbonden zit.

Het is duidelijk dat de prestatie, onder laboratorium condities, bij de conventionele UV-lamp zowat 50% minder is dan dat van de enviolet-UV-lamp. Onder reële condities, met variërende voltages op een stroomnet, wordt dit effect nog vergroot. Dit kan leiden tot nog grotere verschillen, die onder extreme condities, het prestatieonderscheid van de conventionele lamp nog met 90% vermindert . Dit betekent dat in een toepassing, bij dergelijke prestatieafwijkingen, 9 maal meer conventionele reactoren zouden nodig zijn, om dezelfde chemische reactie prestatie te verwezenlijken, dan met een Enviolet reactor bij hetzelfde nominaal vermogen.

Bij iedere UV-lamp wissel wordt de hoog efficiënte werkingsdata geactualiseerd

Wij zorgen ervoor dat onze installaties  nog steeds dezelfde prestaties vertonen na vele jaren van exploitatie zoals op de eerste dag:
U krijgt bij elke Exchange-UV-module / Nieuwe UV-module de vingerafdruk van de UV-lamp op een datakaart. De RECO gebruikt deze vingerafdruk om ervoor te zorgen dat het systeem 100% binnen specificatie actief blijft bij iedere individuele reactor. Deze service krijg je alleen bij Enviolet.

Zie ook: Service/UV-Module

Het uitbalanceren van de UV-lamp gegevens voor een perfecte prestatie controle