UV-Oxidatie / Foto-Fenton-Reacties" />

UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Foto-Fenton-Reacties

 

Een andere mogelijkheid van UV geïnduceerde afbraak, is door middel van toevoeging van metaalionen als katalysator, die men afhankelijk van de taakstelling en afvalwaterinhoud tot een efficiënt proces kan dimensioneren. Het bekendste proces is het Foto Fenton proces, waarbij als katalysator ijzerhoudende oplossingen worden ingezet. Daarnaast spelen vele andere overgangsmetalen, naast ijzer, een belangrijke rol bij Foto-Fenton. Op basis van verschillende Foto-reacties worden via de fotoreductie van het metaalion, hydroxylradicalen gevormt, die het bovenbeschreven afbraakproces initiëren. Talrijke andere reacties, die dan tot de afbraak leiden van de aanwezige organische stoffen, spelen hier ook een belangrijke rol. Daarbij heeft het Foto Fenton proces in vergelijking met een klassiek Fenton proces heel wat voordelen:

  • De afbouwgraad is vele malen hoger dan een Fenton proces, die in het algemeen door het stijgende slibgehalte zichzelf afremt. Het gevormde slib bij klassieke Fenton is zeer hoog.
  • De bedrijfskosten zijn veel kleiner omdat er aanzienlijk minder chemicaliën ingezet moeten worden.
  • Er blijft bij Foto Fenton een verwaarloosbare hoeveelheid slib achter, waardoor slibafscheiding niet nodig is.