Directe Fotolyse / Foto Oxidatie" />

UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Directe Fotolyse

 

Naast de initiërende reactie over de uit H2O2 ontstane OH-radicalen speelt in het afbraakproces ook de directe fotolyse (afbraak door UV straling) een aanzienlijke rol. Voorwaarde hiervoor is: UV moet in voldoende mate door de af te breken substantie geabsorbeerd worden. Is die voorwaarde vervult, dan kan door goed gekozen procesparameters de afbraak van het te reduceren element selectief afgebroken worden. In het bijzonder bij selectieve oxidatie van toxische stoffen, kan dat, met het oog op economische efficiëntie (bedrijfskosten), een voordeel zijn.

 

 

 

Voorbeeld van directe fotolyse van schadelijke stoffen of storingselementen:

EDTA (Ethyleendiaminetetraazijnzuur)

 

 

Deze reactie zet moeilijk biologisch afbreekbaar EDTA om in goed biologisch afbreekbaar NTA, die in een biologische stap van een waterzuiveringsinstallatie kan afgebroken worden. Door verder oxidatie kan EDTA ook volledig geminiraliseerd worden.

 

 

DMSO (Di-methyl-sulfoxide)

 

 

NDMA (N-Nitrosodimethylamine)

 

 

DMSO en NDMA worden onder UV-bestraling direct omgezet en in vervolgreacties verder geoxideerd.