UV-Oxidatie" />

UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Onze Foto-Oxidatie

Wij koppelen een volledig nieuw ontwikkelde UV-Technologie met aanvullende chemische  en fysische processtappen tot een innovatieve eenheid. Daardoor maken we UV-Technologie toegankelijk in nieuwe toepassingsgebieden, die tot nog toe oneconomisch geacht werden. Een systeem overkoepelend concept van samengekoppelde processtappen tot één proces is “Advanced Oxidation technology” AOT van Enviolet.
 
Voortdurend werken wij nieuwe recepten en processen uit van UV-Oxidatie en AOP (Advanced Oxidation Process) om meer toepassingen economisch haalbaar te maken.

procesontwikkeling

Gebaseerd op onze ervaring werken wij voor u een kant en klare op maat gemaakte oxidatie installatie uit: van proces design, over productie en ingebruikname tot en met service & onderhoud.

 
In het applicatielabo worden op basis van die lange ervaring in AOP (geavanceerde oxidatieprocessen) en ons R&D werk, zinvolle processtappen samengesteld, die de doelparameters bereiken. 


Met verschillende labo- en pilootinstallaties, zijn wij in staat voor onze klanten een proces op maat te ontwikkelen. 

Ons doel: proceszekerheid met transparante kosten voor onze klanten. 

Bij onze standaardtoepassingen zijn er normalerwijze geen diepgaande testen nodig. Aan de andere kant bieden wij ook een volledige procesontwikkeling aan, van 5 l labo maatstaf naar 240 t/d

Reactiechemie