Voorbehandeling" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Voorbehandeling van afvalwater door middel van "advanced oxidation" processen.

Een voorbehandeling is zinvol, wanneer een bestaande behandelingsinstallatie, door verandering in het voorgeschakelde productieproces, niet meer in staat is zijn vereiste taak te vervullen.

We kunnen door een voorbehandeling met Foto-oxidatie of UV-oxidatie volgende problemen elimineren:

- Vb. complexe verbindingen (organische als EDTA, of Cyanide, ...)

- verhoogde organische vrachten (CZV, Tensiden, chemisch actieve stoffen, Toxiciteit)

- falende bio-toegankelijkheid  (persistente stoffen, Toxiciteit, ...)

Door een voorbehandelingsstap met een oxidatiestap (UV-Oxidatie, Foto-Oxidatie, Foto-Fenton) kan de oude behandelingsinstallatie na het uitschakelen van het nieuwe probleem, weer probleemloos functioneren. Dit is zeker een elegante en kostengunstige oplossing.


Wij bieden in ons applicatie laboratorium een geïndividualiseerde haalbaarheidsstudie aan. 

Voorbehandeling in continue proces

Is het voorbehandelingproces kinetisch langzamer, zijn de te behandelen volumes groot, of hebben we te doen met hoge concentraties, dan heeft een continue behandeling een aantal voordelen: Het proces verloopt zeer regelmatig in verschillende aangepaste opeenvolgende processtappen (cascades). Iedere cascade is aan zijn taak aangepast. Verandering in het procesverloop zijn niet zo groot als bij een batch proces, daarom loopt de stabiele installatie zonder veel begeleiding.

Voorbehandeling als batch proces

Is het voorbehandelingsproces zeer snel, of zijn de te behandelen volumes klein, dan is het aanbevolen om in batch te werken. De batchbehandeling heeft als voordeel dat iedere charge afzonderlijk resultaatgericht gecontroleerd kan worden. Er kan rekening gehouden worden met de individuele schommelingen in de concentraties en samenstelling.