Verwijderen van kleurstoffen" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Verwijderen van kleurstoffen bij het adoniseren

Het kleuren van aluminium is een standaardproces en komt bij bijna alle Eloxal-bedrijven voor (Eloxal= elektrisch geoxideerd aluminium). De focus van de toepassing legt zich meer en meer toe op het gebruik van bont gekleurde afwerking, vooral in de gevelbouw. Naar milieu toe zijn deze kleurstoffen problematisch, omdat er steeds stabielere en chemieresistentere structuren en formuleringen ontwikkeld worden.

Hier speelt de Enviolet UV-Oxidation krachtig op in, door in korte behandelingstijden en met geringe energie inbreng, de kleurhoudende structuren te verstoren en zo de kleurstoffen uit het spoel- en afvalwater te verwijderen. Bij haast alle toepassingen, kan door optimalisering van de UV-oxidatie een waterhergebruik kringloop tot stand gebracht worden, die de economisch en ecologische haalbaarheid van het kleurproces duidelijk verhogen.

 

Behandelen van "Crack test"-water

“Crack test” (Scheurtest) afvalwater bevat naast testolie, krachtige kleurstoffen, die in kleine hoeveelheden aangetoond kunnen worden. Door de sinds kort voorgeschreven aanwending van biologisch afbreekbare testolies is hier een aangepaste behandeling van het afvalwater noodzakelijk. De tot nog toe ingezette actief kool- en membraanfilters falen zeer snel in hun taak, door de sterke biologische aangroei in de filters. Onze Enviolet® UV oxidatie, daarentegen verwijderd niet alleen de kleur maar verlaagd ook de CZV (COD), zodat er een weinig problematisch afvalwater zonder koolwaterstoffen ontstaat.

 

Behandeling van water afkomstig van een ververij

In vele toepassingen moet kleurstof verwijderd worden; wij doen dit met een combinatie van verschillende processen (bezinking, absorptie, filtratie) waarbij onze UV-technologie de hoofdrol speelt.

Ook bij het bleken (harsen, moederloog) is UV-bestraling een zeer veelvuldige toepassing, vb. verbeteren van de kleurnummers.