COD reductie" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

COD verwijdering door middel van UV-Oxidatie

Wij realiseren uw UV-installatie om CZV(COD)/TOC te reduceren en tegelijkertijd de biologische toegankelijkheid van het afvalwater te verbeteren. Daarvoor gebruiken wij UV-Oxidatie in combinatie met geschikte oxidatiemiddelen. De oxidatiechemicaliën worden door bestraling van UV-licht, onder welbepaalde condities naar radicalen omgezet. 

Bij gebruik van waterstofperoxide als oxidant, leidt dit tot een homolytische splitsing in 2 OH-radicalen:

 H2O2 -UV-> 2 OH*

                   

De OH-radicalen gaan op hun beurt als zeer reactieve tussenproducten snel met de CZV (COD) reageren en zorgen ervoor dat deze wordt gereduceerd. Mineralen, zoals water, sulfaten, etc. zijn de finaal overblijvende producten. (verdere informatie over Chemische processen)


Kenmerken van de UV-Lampen en vooral UV-reactoren moeten op het water afgestemd zijn; vooral moet de reactie in een zeer dunne laag (diffusie grenslaag), zo doorgevoerd worden, dat de COD (CZV)  reductie en TOC reductie plaatsvind. Is de COD/CZV reductie niet efficiënt zal de reactie snel afremmen in niet afgestemde installaties, waarbij het risico ontstaat van radicaal polymerisatie. De Enviolet - UV-Reactoren hebben  kenmerken om een hoog rendement te bereiken ook in sterk UV absorberende en donkere vloeistoffen. 


Deze oxidatiereactie gaat door tot de doelspecificaties behaalt zijn en het naar de eventuele volgende processtap kan worden afgevoerd om het uiteindelijke behandelingsdoel te bereiken en het geavanceerde oxidatieproces (AOP) te vervolledigen.          

  

UV-Installatie voor afbreken van COD/CZV voor grote debieten

De continue behandeling van grotere afvalwaterhoeveelheden per tijdseenheid moet voldoen aan verschillende eisen. Naast een hoge rendement en betrouwbaar AOP proces, zijn lage behandelingskosten en een optimale ruimte-tijd opbrengst, doorslaggevende criteria.