Actieve stof verwijdering van Chemie en Farma" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Verwijderen van Farmaceutische en Chemische actieve stoffen

Door deze doelgerichte afbraak van ongewenste chemische verbindingen, kunnen wij zeer economisch verantwoorde processen vervaardigen voor de farmacie en de chemie. Bij deze behandeling leveren wij verschillende stappen, waarbij we selectief de specifieke doelstoffen kunnen reduceren en de biologische toegankelijkheid kunnen verbeteren.. 

  • Antibiotica, evenals bvb Sulfamide, ...
  • Hormonen, en bvb. Cyproteronacetat, Letrozol, Ethinyestradiol, Levonorgestrel, ...
  • Cytostatica, zoals vb. Capecitabine
  • Complexe Structuren, zoals Pantopranzol, Urapidil, ...

Naar wens kan men de matrix, die met het organische element samengaat, in dezelfde UV-installaties volledig mineraliseren door de oxidatie verder te laten verlopen.

Publicatie van toepassingsvoorbeelden van afvalwaterzuivering van de synthese van API's en andere voorbeelden van de oxidatie van API's.

Link naar publicaties

Behandeling van Cytostatica

Eliminatie van cytostatica stelt hoge eisen aan de verwijderingstechnologie. Alle cytostatica zijn zeer krachtige API's (farmaceutische actieve componenten) en mogen niet worden blootgesteld aan de mens. 

Cytostatische stoffen moeten volledig worden geëlimineerd. 

Het grote voordeel van de Enviolet UV-Oxidatie van deze Cytostatica zijn de lage bedrijfskosten (OPEX). Onze installaties opereren volledig automatisch en kunnen zelfs worden uitgerust om zonder operator te werken en zonder er residu achterblijft. Thermische verwijdering zoals verbranding bv. genereert vele malen hogere kosten en  verbranden van water kan niet worden beschouwd als een ecologisch zinvol proces.

 

 

UV-Oxidatie van Hormonen

Hormonen kunnen d.m.v. UV-Oxidatie zeer efficiënt verwijderd worden. Menige Enviolet-UV-installaties worden in de farmaceutische industrie ingezet om zeer krachtige hormonen te elimineren.

Het Enviolet-Proces is zeer robuust en efficiënt. Daarmee heeft de gebruiker een niet arbeidsintensieve en een extreme kostengunstige behandelingsmethode ter beschikking.

Een bezonder voordeel van de Enviolet-Processen is, dat deze geen enkele voorbehandeling nodig hebben en dat er geen gecontamineerde nevenstromen gevormd worden.

publicatie over afbraak van hormonen bij Haupt Pharma.

 

UV-Oxidatie van Antibiotica

Antibiotica is voor een afvalwaterbehandeling een problematische verbinding, omdat in hun aanwezigheid biologische afbraak niet mogelijk is of alleen bij lage antibioticumconcentraties.

 

Enviolet-UV-Oxidatie wordt  voor de ontgifting van het afvalwater, bij vele producenten van antibiotica, toegepast.

De UV-oxidatie wordt meestal gebruikt als een voorbehandeling voor de sterk beladen moederloog, die later wordt verdund, vanwege de hoge zoutbelasting, met andere fabriekseffluenten in de biologische behandeling.

De UV-oxidatie van antibiotica zijn prachtige voorbeelden, van effluenten met een hoge COD/CZV (50 - 80 g / L) en hoge zoutbelastingen (tot 200 g / L), die met succes worden ontgift met UV-oxidatie.

Naast de antibiotica worden andere verbindingen zoals fenolen omgezet door middel van foto-oxidatie.